ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ zougla.gr

26.10.11

ΜΕ ΛΕΥΚΟ 50%+1 ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ…ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ?


ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ ΑΥΤΟ?
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ?
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ? 
….
Τα ψηφοδέλτια τα διακρίνουμε σε έγκυρα, άκυρα και λευκά. Το κάθε ένα από αυτά τα ψηφοδέλτια έχει την δικιά του αρίθμηση κατά την εξαγωγή τους από την κάλπη. Τα έγκυρα εκφράζουν την επιλογή προτάσεων που δίδουν τα εκάστοτε πολιτικά κόμματα. Τα άκυρα εκφράζουν κάποια παραβίαση των παραπάνω αρχών και τέλος η λευκή ψήφος αποτελεί αρνητική ή ουδέτερη πολιτική τοποθέτηση απέναντι στις προτεινόμενες προτάσεις των κομμάτων.
Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι λευκές ψήφοι αποτελούν το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος;

Όταν το 50% συν ένα του εκλογικού σώματος επιλέξει την λευκή ψήφο τότε υπάρχει πρόβλημα αντιπροσώπευσης και έκφρασης του κυρίαρχου λαού από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση την αρχή της Δεδηλωμένης (δήλωση της βούλησης του λαού), της Λαϊκής Κυριαρχίας και την αρχή της Ισότητας της ψήφου πρέπει να διαλύσει τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, να ορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και να δώσει εντολή σχηματισμού νέων πολιτικών σχηματισμών προκειμένου να εκφράσουν την λαϊκή βούληση.
Παράδειγμα: 1) Έστω ότι έχουμε τις Α,Β,Γ,Δ και Ε πέντε προτάσεις προς ψήφιση (η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάσει ΠΔ 96/2007 το οποίο ισχύει και σήμερα) και υπάρχει το δικαίωμα της λευκής ψήφου από τους εκλογείς. Ο αριθμός των εκλογέων είναι εκατό (100) άτομα .
Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορία προκύπτει ότι οι πενήντα ένας (51) ψήφισαν λευκό και 30 την Α πρόταση, 10 την Β, 5 την Γ , 2 την Δ, 1 την Ε και 1 άκυρο. Η πλειοψηφία των εκλογέων (51%) ψήφισε λευκό ( πλειοψηφικό σύστημα) και το λευκό αποτελεί συνειδητή επιλογή (και όχι αδιαφορία γιατί αυτή εκφράζεται από την αποχή ) που εκφράζει αρνητική ή ουδέτερη στάση τόσο απέναντι στις παραπάνω πέντε προτάσεις όσο και σε αυτούς που τις εκφράζουν.
Τότε οι παραπάνω, αφού έχουν απολέσει την νομιμοποίηση τους να μιλούν εκ μέρους της πλειοψηφίας, πρέπει να αποσυρθούν (γιατί ανάλογη χρήσης έχουν και τα λευκά όταν έχουν μικρό ποσοστό, επίσης δεν υπάρχει εκπρόσωπος του λευκού) γιατί αυτό είναι το σαφές μήνυμα της λευκής ψήφου. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν ζυμώσεις, καταγραφή τάσεων και επιλογή (π.χ. δημοψηφίσματα) για το τι ζητάει η πλειοψηφία των εκλογέων και να διαμορφωθούν νέες προτάσεις που θα περικλείουν αυτές τις τάσεις της πλειοψηφίας Οι εκπρόσωποι αυτών των προτάσεων πρέπει να μπορούν να εκφράσουν την πλειοψηφία.
Παράδειγμα: 2) Σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πρώτο Τμήμα), που αφορά την υπόθεση Πασχαλίδη, Κουτμερίδη και Ζαχαράκη κατά Ελλάδος αρ. απόφασης: Ν Φ092.22-2512-1/1 10/4/2008 στο κεφάλαιο Εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση και στην παράγραφο 32 αναφέρεται ΄΄ Περαιτέρω , το Δικαστήριο …..σώματος. Ειδικότερα, επιλέγοντας το λευκό ψηφοδέλτιο, ένα μέρος του εκλογικού σώματος της μείζονος εκλογικής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμούσε να εκφράσει την αποκήρυξη όλων των πολιτικών σχηματισμών.΄΄
Όλη η απόφαση στο www.nsk.gr/edad/ee474.pdf. Δηλαδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η λευκή ψήφος αποκηρύσσει όλα τα πολιτικά κόμματα. Όταν το ποσοστό της λευκής ψήφου υπερβαίνει το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος τότε μήπως διαλύονται τα πολιτικά κόμματα;
Αν στο Σύνταγμα α.41 παρ. 1΄΄ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διαλύσει την Βουλή εάν αυτή ευρίσκεται εν προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα………΄΄ στην άνω περίπτωση που σε μεγάλο ποσοστό (50% συν 1) του εκλογικού σώματος αποκηρύσσει, με την ψήφο του, τα πολιτικά κόμματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος – αρχηγός της πολιτείας (α30 παρ.1 του Συντάγματος ) θα πρέπει να διαλύσει όλα τα κόμματα (αρχή της λαϊκής κυριαρχίας).
Στο α. 52 του Συντάγματος αναφέρει περί της “Γνήσια και ανόθευτη εκδήλωσης της λαϊκής κυριαρχίας” και αφορά την πληροφόρηση του λαού από τα ΜΜΕ. Ο λαός είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟΣ για την δύναμη της λευκής ψήφου. Οι δημοσιογράφοι είναι επιλήσμονες των καθηκόντων τους έναντι στον ελληνικό λαό γιατί ο τελευταίος είναι εντελώς απληροφόρητος για την δύναμη της λευκής ψήφου.

Η λευκή ψήφος αποτελεί την μεγαλύτερη, δημοκρατικότερη και κυρίως ουσιαστικότερη μορφή διαμαρτυρίας στα δημοκρατικά καθεστώτα. 
Η λευκή ψήφος είναι πολιτική απόφαση που αποκηρύσσει το πολιτικό σκηνικό και στην εκλογική διαδικασία έχει την μορφή πολιτειακού δημοψηφίσματος.
Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω, τι νόημα θα είχε η επιλογή της λευκής ψήφου από το εκλογικό σώμα και ποια θα ήταν η ουσία της στην εκλογική διαδικασία με βάσει των αρχών της δεδηλωμένης και της λαϊκής κυριαρχίας ;
Μήπως ο πολίτης – εκλογεύς ασκώντας το ανώτερο δημοκρατικό του δικαίωμα, συμμετέχοντας με την ψήφο του στις εκλογές, επιλέγοντας λευκό ουσιαστικά η ψήφος του είναι υποδεέστερη και άνευ σημασία για το εκλογικό σώμα καταπατώντας την αρχή της ισότητας; Θα έπρεπε τότε να υπάρχουν μόνο τα έγκυρα και τα άκυρα ψηφοδέλτια που σημαίνει ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να υιοθετήσουμε μία από τις επιλογές που δίδουν τα πολιτικά κόμματα χωρίς δικαίωμα άλλης επιλογής, όπως γίνεται ουσιαστικά σήμερα γιατί ποτέ δεν άνοιξε η συζήτηση για τις δυνατότητες που προσφέρει στο εκλογικό σώμα η λευκή ψήφος. 
Το Σύνταγμα της Ελλάδος προστατεύει τον κυρίαρχο λαό και το Δημοκρατικό πολίτευμα και όχι το status quo (ηγεμονία) των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους. 
Στα δημοκρατικά πολιτεύματα λοιπόν έχει προβλεφθεί το πώς ο κυρίαρχος λαός έχει την δυνατότητα να απαλλαγεί από τους πολιτικούς σχηματισμούς και τους υποψηφίους αυτών βοηθώντας στην εξέλιξη του πολιτικού μας συστήματος. Αν οι τυχόν ομάδες πίεσης (Τράπεζες, Εκδότες, ΜΜΕ, Βιομήχανοι κ.ά.) έχουν βρεθεί πάνω από το πολιτικό σύστημα και αυτό εκτελεί εντολές τους πώς αλλιώς μπορεί ο κυρίαρχος λαός να απεγκλωβιστεί ειρηνικά από όλα αυτά; Όταν το πολιτικό σκηνικό συνολικά είναι κατώτερο σε πολιτικές, αξίες και ήθος από την κοινωνία δεν θα πρέπει να μπορεί να απαλλαγεί από αυτό ή θα πρέπει και η κοινωνία να γίνει σαν και αυτούς; 
Στη Δημοκρατία μόνο επιλέγεις δεν μπορείς να απορρίπτεις;
Οι πολιτικοί σήμερα είναι αυτοί που ουσιαστικά ασκούν την νομοθετική, εκτελεστική και ελεγκτική εξουσία και όπως είναι φανερό, αν το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, δεν υπάρχει πιθανότητα τιμωρίας πολιτικών προσώπων ή επιχειρηματιών.
Η λευκή ψήφος έχει την δυνατότητα να ΄΄καθαρίσει΄΄ το παρακμάζον πολιτικό σύστημα και να δώσει την δυνατότητα στον κυρίαρχο λαό να θέσει νέους κανόνες διακυβέρνησης. Είναι ευκαιρία να διδάξουμε δημοκρατία όλο τον κόσμο και να τους αποδείξουμε ότι στη Δημοκρατία οι λαοί δεν εγκλωβίζονται σε ΄μέτριες΄ από το σύστημα προτεινόμενες επιλογές αλλά μπορούν να τις αποσύρουν και να αναζητούν αυτό που τους εκφράζει.

Εκπομπή για τη λευκή ψήφο δεν έχει γίνει ποτέ, γιατί;


ΠΗΓΗ: http://parganews.com/?p=14097#ixzz1bsY0Ypai

16.9.11

Έθαψαν την Ιστορική Επανάσταση της Ισλανδίας!

Όλα μαζί τα ΜΜΕ της Ευρώπης και της Αμερικής έθαψαν στην κυριολεξία την Ιστορική Επανάσταση της Ισλανδίας, τρέμοντας με την Ιδέα ότι μπορεί αυτή να εξαπλωθεί και σε άλλα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Κράτη. Προσέξτε λοιπόν, πώς τα Κατάφεραν οι Ισλανδοί και έγραψαν Ιστορία Γκρεμίζοντας την δήθεν Δημοκρατία τους και Διώχνοντας Κακήν Κακώς όλους τους Πολιτικούς και Τραπεζίτες που τους είχαν στριμώξει άγρια κάτω από την καθοδήγηση των “Αγορών”!
1) Κατάφεραν να υποχρεώσουν την Κυβέρνηση να Παραιτηθεί
2) Εθνικοποίησαν τις μεγαλύτερες Τράπεζες της χώρας
3) Αρνήθηκαν κάθετα να ξοφλήσουν “τα χρέη” που απαιτούσαν οι Αγγλικές και Ολλανδικές Τράπεζες
4) Δημιούργησαν τη δική τους Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος
Ιδού το ιστορικό εν συντομία:
Το 2008, εθνικοποίησαν την κύρια Τράπεζα της χώρας με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το νόμισμά τους και το Χρηματιστήριο να διακόψει τη λειτουργία του. Η χώρα κήρυξε Πτώχευση.
Το 2009, οι διαμαρτυρίες του κόσμου μπροστά στη Βουλή επιβάλλουν πρόωρες εκλογές και προκαλούν την παραίτηση του πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης. Η Οικονομία της χώρας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Η προσωρινή Κυβέρνηση, προτείνει νέο Νομοσχέδιο για την εξόφληση του χρέους στην Μ. Βρετανία και την Ολλανδία, με την καταβολή 3.5 δις. ευρώ, που θα πληρώνουν όλες οι Ισλανδικές Οικογένειες μηνιαία για 15 χρόνια με 5,5% επιτόκιο.
2010. Ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ζητάει δημοψήφισμα για το νόμο. Τον Ιανουάριο ο Πρόεδρος της χώρας, (πού είσαι κ. Παπούλια;) αρνείται να θέσει τον νόμο σε ισχύ και ανακοινώνει ότι υπάρχει Αίτημα για λαϊκή Ετυμηγορία.
Τον Μάρτιο του 2010, γίνεται το δημοψήφισμα και ένα 93% του Λαού Σαρώνει με βροντερό ”ΟΧΙ” στην πληρωμή των Τοκογλυφικών Χρεών των Βρετανικών και Ολλανδικών Τραπεζών.
H Κυβέρνηση αρχίζει Δικαστική Έρευνα για την απόδοση Ευθυνών για την Κρίση. Αρχίζουν οι συλλήψεις Τραπεζιτών και Υψηλόβαθμων Στελεχών των προηγούμενων Κυβερνήσεων. Η Interpol εκδίδει διαταγή και όλοι οι εμπλεκόμενοι Τραπεζίτες και Πολιτικοί εγκαταλείπουν την χώρα!
Στο πλαίσιο της κρίσης, εκλέγεται ένα σώμα από πολίτες για να σχεδιάσουνι το νέο Σύνταγμα. Εκλέγονται 25 Πολίτες, χωρίς Πολιτική Εξάρτηση, από τους 522 που παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι. Η προϋπόθεση υποψηφιότητας ήταν να είναι ενήλικοι και να έχουν προταθεί από 30 άτομα.
Το σώμα ξεκίνησε τις Εργασίες του τον Φεβρουάριο του 2011 και θα παρουσιάσει μια Magna Carta λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ομόφωνες συστάσεις διαφορετικών συνελεύσεων που θα πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.
Οι Προτάσεις του Νέου Σώματος, θα πρέπει να επικυρωθούν από την υπάρχουσα βουλή και από την επόμενη αναθεωρητική που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές.
Αυτή είναι η σύντομη ιστορία της Ισλανδικής Επανάστασης: Παραίτηση Ολόκληρης της Κυβέρνησης, Εθνικοποίηση Τραπεζών, Δημοψήφισμα για τις Κρίσιμες Οικονομικές Αποφάσεις, Φυλάκιση των Υπεύθυνων της Κρίσης και Επαναστατικές Τροποποιήσεις του Συντάγματος από τους Πολίτες. Και όχι από τους Πολιτικούς!

9.6.11

Τα παραγόμενα προϊόντα της χώρας


Μαγνήσιο: Ο µαγνησίτης που εξάγει η χώρα µας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.
Αλουµίνιο: Εδώ και µερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε αλουµίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή 

του αλουµινίου, µε χιλιάδες εφαρµογές.

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη ßωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ßωξίτης χρησιµοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, µεταλλικών κατασκευών και αλλού.

Σµηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσµο µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες στην εξόρυξη σµηκτιτών, οι οποίοι έχουν µεγάλο εύρος εφαρµογών, όπως η διάθεση αποßλήτων, τα φάρµακα, τα καλλυντικά και άλλα.

Νικέλιο: H Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως µε σηµαντικά κοιτάσµατα νικελίου στο υπέδαφός της. Υπάρχει ένα συγκρότηµα παραγωγής νικελίου, του µεγαλυτέρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται.

3η στην παγκόσµια παραγωγή ελιάς και λαδιού!
15% της παγκόσµια παραγωγής (ελιά-λάδι)!
3η σε παραγωγή κρόκου. (saffron)!
5η σε εξαγωγες σπαραγγιών!
7η παγκοσµίως σε εξαγωγές ßαµßακιού (τo 2004 ήµασταν 4)!
11η σε παραγωγή ßαµßακιού!
14η σε αφίξεις τουριστων. 18,2 εκ!
16η σε εξαγωγές τυροκοµικών προιόντων!
και φυσικά είµαστε το νούµερο 1 της παγκόσµιας ναυτιλίας!!!

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑ:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΗΓΑΓΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΣΕ 150 ΧΩΡΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ....
Η ΕΥΒΟΙΑ (ΕΥ + ΒΙΟΣ = ΣΩΣΤΟΣ ΒΙΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΒΩΞΙΤΗ (ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ... ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ... ΚΑΙ Η ΕΥΒΟΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ...
Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΡΑΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ) ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 'Ε', ΕΙΧΕ ΩΣ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ , ΟΠΩΣ ΤΟ ΟΣΜΙΟ ... 60.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ...
ΤΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΙΑ (ΔΕΣ ΚΑΤΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΗ ... ΛΗΜΝΟ, Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ (ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ) "ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ" ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ.ΑΛΥΦΑΝΤΗ, Α' ΕΚΔΟΣΗ , ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ...........
...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΥΜΠΙΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΗΝ ΗΘΕΛΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ...)
...ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΓΙΑ...ΑΠΟΘΗΚΕΣ....ΝΤΙΚ ΤΣΕΪΝΙ ΠΕΣ ΑΛΕΥΡΙ ...) ΚΛΠ ΚΛΠ ........
ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ....

ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ....Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...
Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα που αφορούσε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9550 Μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα 150 !
Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης, Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή, κλπ.
Το ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ.
Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη των τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού.
Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του εκεί υπεδάφους από την TVX Gold του George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο !!!.
Εμείς ερωτάμε.... ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ;
Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο φως με δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής» στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΙΓΜΕ. Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων δραχμών εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου και άλλων σπανίων μετάλλων για δορυφόρους και πυραύλους.
Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοίτασμα ουρανίου που περιέχει 300 εκατομμύρια τόνους με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο, που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων.
Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του όρους Σύμβολο του νομού Καβάλας. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του εμπλουτισμένου ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά (το 1998) ήταν 20.000 δολάρια το γραμμάριο !.
Βάσει των παραπάνω, με κάθε επιφύλαξη και σύμφωνα με υπολογισμούς από τα παραπάνω, εμπεριέχονται 48 εκατ τόνοι ουρανίου προς 20δις δολάρια ο τόνος δηλ. συνολικά $ 960.000.000.000.000.000 (τα μηδενικά είναι σωστά και είναι : 960 τετράκις εκατομμύρια δολάρια !!!!
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ $ 96.000.000.000

Διαβάστε το δυνατά (96 δισεκατομμύρια δολάρια) !!!!

ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΙΟ ... ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ....

Να γιατί θέλουν λοιπόν τη Μακεδονία....

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ; ;Πηγή: katohika.blogspot

31.5.11

ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΝΕ σε ευρωπαϊκές εταιρείες ΑΠΟ ΤΟ 2008!!!!!!


Οι τράπεζες πουλάνε όσο όσο τα «κόκκινα» δάνεια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κάλυψης-απόκρυψης «κόκκινων» δανείων με εκχώρηση απαιτήσεων σε εισπρακτικές εταιρείες αλλά και σε θυγατρική της... Bank of America βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από ελληνικές τράπεζες. Στόχος να περιορίσουν το δείκτη των επισφαλειών τους και να δείξουν βελτιωμένα αποτελέσματα στις επερχόμενες οικονομικές τους καταστάσεις.

Από τότε που ξέσπασε η κρίση έως σήμερα οι τράπεζες επιχειρούν να διαχειριστούν τις οφειλές που βρίσκονται απλά σε καθυστέρηση ερχόμενες σε συνεννόηση με τους πελάτες προκειμένου να κάνουν διακανονισμούς ακόμη και με έκπτωση στους τόκους. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για να καταφέρουν να πάρουν πίσω τα χρήματα που δάνεισαν και να μην επιβαρυνθούν με τη ζημιά.

Τώρα, όμως, προχωρούν στο επόμενο βήμα για να «ξεφορτωθούν» από πάνω τους δάνεια που έχουν καταστεί ήδη ληξιπρόθεσμα και για να τα διεκδικήσουν θα πρέπει να εμπλακούν σε δικαστικό αγώνα με τους οφειλέτες.

Αυτό το πετυχαίνουν εκχωρώντας -πουλώντας δηλαδή στην ουσία- απαιτήσεις τους είτε σε εισπρακτικές εταιρείες είτε σε θυγατρικές ξένων τραπεζών που πρόκειται να «κυνηγήσουν» τους οφειλέτες σε συνεργασία με τις εν Ελλάδι εισπρακτικές. Το στοιχείο προκύπτει από επιστολές που έστειλαν μεγάλες τράπεζες σε πελάτες τους.

Στο εξωτερικό

Σύμφωνα με παράγοντες της Τράπεζας της Ελλάδος η εκχώρηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων είναι νόμιμη διαδικασία. Μάλιστα πρόκειται για μια μέθοδο που ακολουθείται χρόνια στο εξωτερικό.

* Μια από τις μεγαλύτερες εγχώριες ιδιωτικές τράπεζες εκχωρεί τις απαιτήσεις στο Zeus Recovery Fund με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο συστάθηκε στις 14 Ιουλίου 2008. Οπως προκύπτει από το καταστατικό του, σκοπός είναι να αποκτά επισφαλείς οφειλές τρίτων τις οποίες μπορεί στη συνέχεια και να τιτλοποιεί.

Οι δύο μοναδικοί μέτοχοι του Zeus Recovery Fund είναι οι εταιρείες Investments 2234 Overseas Fund VIII Β.V. και Bawag Ρ.S.Κ. Jersey Capital Limited. Κάθε μία κρατάει από 155 μετοχές, ενώ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 31.000 ευρώ.

Οπως προκύπτει η πρώτη εκ των δύο ιδρυτριών του Zeus, δηλαδή η Investments 2234 Overseas Fund VIII Β.V., με έδρα το Αμστερνταμ, είναι θυγατρική της Bank of America.

Η τράπεζα ανήγγειλε λοιπόν σε πελάτες της με επιστολές ότι εκχωρεί το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους «και όλα γενικά τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις πίστωσης» στην εταιρεία Zeus Recovery Fund και ότι αυτή με τη σειρά της «ως αγοραστής και δικαιούχος των δικαιωμάτων του δανειστή σάς ενημερώνει ότι έχει διορίσει την Μέλλον Οικονομικές Υπηρεσίες ως αποκλειστικά αρμόδια για την είσπραξη και διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη εκχωρηθεί «κόκκινες» οφειλές πελατών της στη Zeus συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ με έκπτωση που ξεκινά από το 80% και φτάνει μέχρι και το 90% στις περισσότερες. Δηλαδή η Zeus εξαγόρασε τα χρέη αυτά προς μόλις 10-20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η Zeus δεν συνεργάζεται μόνο με τη Μέλλον Οικονομικές Υπηρεσίες αλλά και με την εισπρακτική Κύκλος. Αυτές με τη σειρά τους παίρνουν προμήθεια της τάξης του 10-15% επί των εξοφλήσεων και έχουν ως κατώτατο στόχο να «πιάσουν» το ποσό που κόστισαν οι οφειλές στη Zeus.

Η διαδικασία εκχώρησης απαιτήσεων προκαλεί αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό των τραπεζών. Στελέχη τους αναφέρουν ότι δεν είναι καλό ο πελάτης, ακόμα και αν έχει χρέη, να βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλες εταιρείες.

* Στη Zeus επρόκειτο να εκχωρήσει 2.000 ληξιπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια πελατών της και άλλη ελληνική τράπεζα.

Τελικά, όμως, η συναλλαγή δεν υλοποιήθηκε και η σχετική διαδικασία ανακλήθηκε.

* Η εκχώρηση απαιτήσεων τείνει να γίνει μαζικό φαινόμενο, όπως και οι επιστολές προς πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές και με τις οποίες οι τράπεζες γνωστοποιούν ότι η απαίτηση εκχωρήθηκε σε «εταιρεία-εκδοχέα», όπως την ονομάζουν. Μία από αυτές είναι και η εισπρακτική EOS Matrix με έδρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα. Οι τράπεζες επισημαίνουν στις επιστολές τους ότι οι εταιρείες αυτές αποκτούν τα δικαιώματα που οι ίδιες είχαν για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Των ΜΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ, ΕΛ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 07/12/2008

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σημαντική πρωτοβουλία από ακαδημαϊκούς και διανοούμενους αποτελεί η διοργάνωση ανοιχτής συγκέντρωσης-διαμαρτυρίας, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, απέναντι στα μέτρα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση και η τρόικα για την αντιομετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2011, στις 7 το απόγευμα, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θεοδόση Πελεγρίνη

του μεγάλου έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη 
και των καθηγητών 
Γιώργου Κασιμάτη, 
Γιώργου Κατρούγκαλου, 
Νότη Μαριά, 
Κώστα Μπέη και 
Κώστα Χρυσογόνου.

Επιστολή Μίκη Θεοδωράκη στους «Αγανακτισμένους»


«Χαιρετίζουμε τους δεκάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, κυρίως νέους μας, που μαζεύτηκαν στις πλατείες όλων των μεγάλων πόλεων, διαδηλώνοντας την αγανάκτησή τους για το Μνημόνιο-μνημόσυνο, ζητώντας να φύγει η Κυβέρνηση της Ντροπής και όλο το πολιτικό προσωπικό που διαχειρίστηκε δημόσια αξιώματα, καταστρέφοντας, λεηλατώντας και υποδουλώνοντας την Ελλάδα. Η θέση όλων αυτών δεν είναι στη Βουλή, είναι στη φυλακή.
Χαιρετίζουμε τις πρώτες Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στο κέντρο των πόλεών μας, τον αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα που πασχίζει να ανακαλύψει το πρωτοφανέρωτο κίνημα των νέων μας.
Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους των δημόσιων επιχειρήσεων, που άρχισαν από χτες διαδηλώσεις, απεργίες και καταλήψεις, υπερασπιζόμενοι το κράτος μας, που χρειάζεται απελπιστικά, όχι την κατεδάφιση που προγραμματίζει το ΔΝΤ, αλλά τη ριζική του βελτίωση και μεταρρύθμιση. Με τις κινητοποιήσεις τους, οι εργαζόμενοι του Ταμιευτηρίου, της ΔΕΗ, του ΟΠΑΠ υπερασπίζονται τη δική μας περιουσία, την περιουσία του ελληνικού λαού, που επιχειρούν τώρα να λεηλατήσουν οι ξένες τράπεζες, μέσω μιας κυβέρνησης-μαριονέτας τους στην Αθήνα.
Ο παραδειγματικά ειρηνικός χαρακτήρας των διαδηλώσεων απέδειξε ότι, όταν η αστυνομία και οι προβοκάτορες δεν έχουν πάρει εντολή να επέμβουν, δεν ανοίγει μύτη. Καλούμε τους Ελληνες αστυνομικούς να μη δεχτούν να γίνουν τα όργανα των σκοτεινών δυνάμεων που θα θελήσουν ασφαλώς, σε κάποια στιγμή, να ματοκυλίσουν τους νέους μας και τους εργαζόμενους. Η θέση τους, το καθήκον τους και το συμφέρον τους είναι στο πλευρό του ελληνικού λαού, της ειρηνικής του διαμαρτυρίας και διεκδίκησης, είναι στο πλευρό της Ελλάδας και όχι στων ξένων δυνάμεων που υπαγορεύουν στη σημερινή κυβέρνηση την πολιτική της.
‘Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του Μνημονίου, και οι πέτρες ακόμα ομολογούν την αποτυχία του. Μετά από αυτή την εμπειρία δεν δικαιολογείται πλέον καμιά αυταπάτη. Ο δρόμος που πήρε και συνεχίζει η κυβέρνηση Παπανδρέου, υπό την καθοδήγηση των ξένων τραπεζών και υπηρεσιών, της Goldman Sachs και των Ευρωπαίων υπαλλήλων της, οδηγεί στην καταστροφή της Ελλάδας. Είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει τώρα, είναι επιτακτική ανάγκη να φύγουν τώρα. Κάθε μέρα που περνάει οι πράξεις τους ομολογούν πόσο επικίνδυνοι είναι για τη χώρα.
Διερωτόμεθα γιατί ο Εισαγγελέας δεν έχει επέμβει ακόμα εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, για τις νέες δηλώσεις του περί επικείμενης χρεοκοπίας και άδειων ταμείων. Γιατί δεν έχει επέμβει για τις δηλώσεις περί εξόδου από το ευρώ του Προέδρου του ΣΕΒ και της Επιτρόπου. Γιατί δεν έχει επέμβει για τη μαζική τρομοκρατία, με την οποία, μια χρεοκοπημένη κυβέρνηση, σε συνεργασία και καθ’ υπαγόρευση της τρόικας, επιχειρεί ακόμα μια φορά να εκβιάσει τον ελληνικό λαό. Με τους Τιτανικούς, με τις εντατικές, με όλα αυτά που βγαίνουν και λένε για να τρομάξουν τους ΄Ελληνες, κατάφεραν να εξευτελίσουν τη χώρα διεθνώς και να την οδηγήσουν πραγματικά στο χείλος της χρεοκοπίας. Αν ένας διευθυντής επιχείρησης μιλούσε για την επιχείρησή του με τον τρόπο που ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του μιλάνε για την Ελλάδα, θα σάπιζε τώρα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής καταδικασμένος για βαριά απιστία.
Απευθυνόμαστε και στους λαούς της Ευρώπης. Ο αγώνας μας δεν είναι μόνο αγώνας για την Ελλάδα, είναι αγώνας για μια ελεύθερη, ανεξάρτητη, δημοκρατική Ευρώπη. Μην πιστεύετε τις κυβερνήσεις σας, που λένε ότι τάχα εσείς βοηθάτε την Ελλάδα με τα λεφτά σας. Μην πιστεύετε τα χονδροειδή, εξωφρενικά ψέματα των βρώμικων εφημερίδων, που θέλουν να σας πείσουν ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε δήθεν γιατί οι ΄Ελληνες είναι τεμπέληδες, όταν δουλεύουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους! Την κρίση δεν την προκάλεσαν οι εργαζόμενοι, την προκάλεσε και τη χρησιμοποιεί το μεγάλο χρηματιστικό κεφάλαιο και οι πολιτικοί στις υπηρεσία του.
Τις μεγάλες τράπεζες και μόνο αυτές βοηθάνε τα προγράμματα τους, δήθεν σωτηρίας, αυτές ακριβώς που επέβαλαν μέσω των πολιτικών και των κυβερνήσεων που έχουν εξαγοράσει, το οικονομικό μοντέλο που οδήγησε στη σημερινή κρίση. Δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση από τη ριζική αναδιάρθρωση του χρέους όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της Ευρώπης. Δεν μπορεί οι τράπεζες και οι κάτοχοι χρήματος, που προκάλεσαν την κρίση, να μην πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για τις ζημιές που επέφεραν! Δεν μπορεί οι τραπεζίτες νάναι το μοναδικό ασφαλές επάγγελμα στον κόσμο! Δεν υπάρχει καμμιά άλλη λύση από την αντικατάσταση του σημερινού οικονομικού μοντέλου της Ευρώπης, που είναι φτιαγμένο για να δημιουργεί χρέος, με επιστροφή σε μια πολιτική τόνωσης της ζήτησης και της ανάπτυξης, και τον προστατευτισμό, με δραστικό επανέλεγχο του Χρήματος. ¨Η τα Κράτη μας θα κυριαρχήσουν στις αγορές, ή αυτές θα τα καταπιούν, και μαζί τους η Δημοκρατία και όλα τα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Η Δημοκρατία γεννήθηκε στην Αθήνα, όταν ο Σόλων διέγραψε τα χρέη των φτωχών στους πλούσιους. Ας μην επιτρέψουμε τώρα στις Τράπεζες να καταστρέψουν την ευρωπαϊκή Δημοκρατία, για να αποσπάσουν τα μυθώδη ποσά που οι ίδιες δημιούργησαν ως χρέος. Πως μπορεί να προτείνεται, για να διοικήσει την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, ένας άνθρωπος της Goldman Sachs… Τι είδους κυβερνήσεις, τι είδους πολιτικούς έχουμε στην Ευρώπη;
Δεν σας ζητάμε να υποστηρίξετε τον αγώνα μας για λόγους αλληλεγγύης, ούτε γιατί στα δικά μας χώματα γεννήθηκε ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ο Περικλής και ο Πρωταγόρας, οι ιδέες της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ευρώπης. Δεν ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση γιατί υποστήκαμε, ως χώρα, μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην Ευρώπη αγωνιζόμενοι για να μην επικρατήσει στην ήπειρό μας ο φασισμός.
Σας ζητάμε να το κάνετε για το δικό σας συμφέρον. Αν αφήσετε τώρα την ελληνική, την ιρλανδική, την πορτογαλική, την ισπανική κοινωνία να καταστραφούν, στο βωμό του Χρέους και των Τραπεζών, θα έρθει σύντομα η δική σας σειρά. Δεν θα ευημερήσετε εν μέσω ευρωπαϊκών κοινωνικών ερειπίων.
Εμείς αργήσαμε, αλλά ξυπνήσαμε. Ξυπνήστε κι εσείς. Ας φτιάξουμε μαζί μια νέα Ευρώπη της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της ευημερίας, της ειρήνης, αντάξια της ιστορίας, των αγώνων, του πνεύματός της. Αντισταθείτε στον ολοκληρωτισμό των αγορών, που απειλεί να διαλύσει την Ευρώπη κάνοντάς την Τρίτο Κόσμο, να βάλει τον ένα ευρωπαϊκό λαό εναντίον του άλλου, να καταστρέψει την ήπειρό μας, ξανακάνοντας επίκαιρο τον φασισμό.»


Πηγή: http://www.fimes.gr

27.5.11

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ!!!


ΜΝΗΜΟΝΙΟ θα πει : Δέσμευση της εθνικής κυριαρχίας , άρα τελούμε υπό κατοχή, και δέσμευση ολόκληρης της κινητής και ακίνητης δημόσιας περιουσίας.
 Οι όροι του είναι ανθρωπίνως αδύνατο να εκπληρωθούν, όσες παράνομες περικοπές μισθών κι αν γίνουν, γι’ αυτό ενεργοποιούνται οι εκποιήσεις, η χώρα μας αλλάζει ιδιοκτήτες. Είμαστε στο κατώφλι για να εισέλθουμε σε αυτή τη νέα ποιοτικά φάση : τη ρευστοποίηση της χώρας. Άνθρωποι, ακίνητα, ζωές γίνονται χαρτιά, τίτλοι.
 
Δρομολογούνται δύο Ανώνυμες Εταιρείες : μια για το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και μία για όλη την Ελλάδα. Εκποιούνται τα πάντα στις υπερταχύτητες της χρηματιστηριακής οικονομίας χωρίς έλεγχο ΣΤΕ και Ελεγκτικού Συνέδριου.
 
Το χρέος παραμένει απείραχτο. Όλο το τίμημα π.χ. του Α/Δ Ελληνικού θα πάει στους τοκογλύφους και είναι οι ληστρικοί τόκοι ελαχίστων μόνο μηνών. Ξεπουλάμε χωρίς πόθεν έσχες και δημεύσεις των υπαιτίων, χωρίς αποτίμηση από αδέκαστη διεθνή Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, ενώ πρόκειται για χρέος απεχθές (odious debt) βάσει του Διεθνούς Δικαίου. 
 
Η ΛΥΣΗ 
Αντί της ΑΕ της πραξικοπηματικής εξουσίας κάνουμε, η λαϊκή βάση, ταυτόχρονα ειρηνική κατάληψη των υποθηκευμένων φιλέτων και αληθινή αξιοποίηση βάσει ελληνικών μελετών με διαφανείς διαδικασίες και εφαρμογή εν ανάγκη του μολών λαβέ. Αντί να τα φάνε οι καρτελατζήδες, οι οφσόρ των δωσίλογων και οι Τούρκοι , να ξαναμοιράζουμε τη χώρα μας εμείς, οι Έλληνες, οι εδώ και οι της Διασποράς.
Μεγάλο πλεονέκτημα για τη ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ η ύπαρξη έτοιμης μελέτης του Πολυτεχνείου για Μητροπολιτικό Πάρκο . Με συμβατές καινοτομικές μεθόδους και χρήσεις στα υπάρχοντα 500.000 τμ κτίσματα και στα 6000 ελεύθερα στρέμματα θα εξασφαλισθεί οικονομική αυτοδυναμία κατασκευής και λειτουργίας, χωρίς να ξεπουληθεί. 
 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 120 / 4 
«H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.» 
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΔΙΑΣΠΙΘΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (ΜΠ)

Α) ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ
· Συναυλιών – προβολών
· Πανό, graffiti, σκηνών, ομάδων περιφρούρησης, συσσίτιων εργαζόμενων
· Ενεργοποίησης σχολείων μέσω συλλόγων γονέων και 15μελών για φυτεύσεις, θέατρο, μπάντες, αγώνες δρόμου, ποδήλατου, ποδόσφαιρου, μπάσκετ
· Πιλοτικών δραστηριοτήτων παιδείας εντός της κατάληψης 
Β) ΕΡΓΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
· Συμμετοχής στους αυτοδιαχειριζόμενους αγρούς και στην κατασκευή των έργων μελέτης ΕΜΠολυτεχνείου-συλλόγων ανέργων–codex alimentarius
· Δεξαμενή Σκέψης για εμπλουτισμό μελέτης ΕΜΠολυτεχνείου προς οικονομική αυτοδυναμία, θέσεις εργασίας, καινοτομία 
Γ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
· Για όλα τα ΜΜΕ, διαδίκτυο, φυλλάδια, επίσημη ιστοσελίδα, blogs 
Δ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
· Συγκρότησης φορέα λαϊκής βάσης με όλους τους συναγωνιστές για ειρηνική κατάληψη και δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου με χώρους πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού, έρευνας, καινοτομίας
· Σύνδεσμος με Επιτροπή Αγώνα 70 συλλογικοτήτων – περιφέρεια – συνδικάτα
· Σύνδεσμος με όλους τους Δημάρχους, πρώτα τους γειτονικούς, ΚΕΔΚΕ
· Εναλλακτικής Οικονομίας και εφαρμογών εντός της κατάληψης
· Δημιουργίας παλλαϊκού μετώπου βάσης μέσω αυτοδιαχείρισης «φιλέτων» καθ’ όλη την επικράτεια, διαφώτισης, συντονισμού 
1η ΣΠΙΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ Μ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ.
spitha@googlegroups.com - acrocosmos@tee.gr - pandrikopoulos@yahoo.gr
ΤΗΛ. 6938489456 - 6977253957 - 6973005245


Δεκτή η μήνυση γιατρού κατά Πρωθυπουργού, των βουλευτών που υπέγραψαν το μνημόνιο, Προέδρου της Δημοκρατίας, Τρόικας για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Ένας γενναίος γιατρός από τη Χαλκίδα, ο χειρουργός - ογκολόγος κ. Δημήτρης Αντωνίου, κατέθεσε τον περασμένο Μάιο ονομαστική μήνυση κατά του Πρωθυπουργού, των βουλευτών που υπέγραψαν το μνημόνιο, διαφόρων υπουργών, του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και των μελών της Τρόικας με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας! 
Ο κ. Αντωνίου, πριν κάποιοι βιαστούν να τον χαρακτηρίσουν ως «γραφικό» και «δικομανή», είναι ένας σοβαρός άνθρωπος ο οποίος μελέτησε και έψαξε πάρα πολύ πριν καταλήξει -μόνος του, χωρίς δικηγόρο, γιατί δεν έβγαζε άκρη- στον τρόπο με τον οποίο θα συνέτασσε τη μήνυσή του και θα προωθούσε την υπόθεση.

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα τεκμηριωμένα στοιχεία που παρέθεσε ο μηνυτής, έκανε δεκτή τη μήνυση και όρισε -προς μεγάλη έκπληξη όλων- ταχύτατα την προανάκριση για την Τρίτη 11 Ιανουαρίου. Στην προανακριτική διαδικασία ο κ. Αντωνίου κατέθεσε πολλά συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο τρόπος που συντάχθηκε η μήνυση και τα άρθρα του Συντάγματος τα οποία επικαλείται, παρακάμπτουν τη βουλευτική ασυλία, εφόσον η εσχάτη προδοσία αποτελεί διαρκές έγκλημα και υπάγεται στην αυτόφωρη διαδικασία.

Να πούμε επίσης ότι πλήθος κόσμου συμμετείχε ενεργά στην όλη υπόθεση και δήλωσε τη συμπαράστασή του. Ο κ. Αντωνίου, στη σχετική ομιλία του στο Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου Χαλκίδας μεταξύ άλλων τόνισε ότι «το Μνημόνιο είναι μια δανειακή σύμβαση η οποία όμως έχει αντικαταστήσει και καταλύει το ίδιο το Σύνταγμα και βάσει της οποίας αν δεν πληρώσουμε μία δόση, οι δανειστές μας μπορούν να προβούν σε κατάσχεση κάθε δημόσιας περιουσίας μας, χωρίς περιορισμό – εξ’ ου και τα δημοσιεύματα για τα νησιά μας!» συνεχίζει: «Αν είναι έτσι, να το δηλώσουμε επισήμως και να λεγόμαστε Τροϊτκιστάν και όχι Ελλάδα, κι εμείς Τροϊκανοί!» και κατέληξε μεταξύ άλλων: «Αυτοί δεν θα φερόντουσαν σαν λύκοι αν εμείς δεν φερόμασταν ως αρνιά. Ας γίνουμε εμείς λοιπόν λύκοι. Λυσσασμένοι λύκοι!»

Τέλος να σημειώσουμε ότι εκτός από τα ανώνυμα blogs που παρακολούθησαν το θέμα, παρουσιάσθηκε επίσης στον σταθμό Κόντρα Tv, στην εκπομπή του Τέρενς Κουίκ και στο Media Soup της Σεμίνας Διγενή. Το θέμα κάλυψε επίσης η δημοσιογράφος Νέλλυ Ψαρρού. Όλοι οι άλλοι ίσως δεν το θεώρησαν σπουδαίο …

Στον πρόλογο αποκαλέσαμε τον κ. Αντωνίου «γενναίο». Θα μας κατηγορήσουν για προγονολαγνεία, αλλά στην αυθεντική Δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας ο κ. Αντωνίου θα ήταν ένας ενσυνείδητος Ελληνας πολίτης που έκανε απλά το καθήκον του.

Και κλείνουμε με μία φράση του ίδιου: «Σε αυτά τα χώματα χύθηκε αίμα για την ελευθερία, δεν μπορούν αυτοί να τα πουλάνε».

Info:

Όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει το κείμενο της μήνυσης και να παρακολουθήσει βίντεο για το θέμα αυτό, μπορεί να δει την πορεία της υπόθεση καθώς και όλες τις λεπτομέρειες στο προσωπικό site του κ. Αντωνίου http://zoidosia.blogspot.com

ΠΗΓΗ:http://loutrakiblog.blogspot.com

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Χαμός σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ!!

Σύνταγμα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα-Τρίπολη-Ρέθυμνο-Βόλος- ΠΑΝΤΟΥ!

Στην Κεφαλονιά στην πλατεία Αργοστολίου, χθες μαζεύτηκαν αρκετοί (όχι πολλοί) σήμερα ακόμη περισσότεροι.
Αν και θα έπρεπε να έχει κατέβει όλο το Νησί σιγά σιγά θα γίνει και αυτό!

Αύριο την ίδια ώρα πάλι στην Κεντρική Πλατεία στο Αργοστόλι!
Ποιο οργανωμένα θα προβληθούν και ενημερωτικά VIDEO και θα δοθεί ο λόγος σε όποιον θελήσει να πει το πως βιώνει την σημερινή κατάσταση στη χώρα.

Μην λείπετε από την πλατεία αύριο!
Δείτε στο διαδίκτυο τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα ΕΔΩ!

    

25.5.11

Η Ισπανία δείχνει το δρόμο;


Βγαίνουν στις πλατείες οι ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ!!!!!!!!!!

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω links που και πότε αγανακτισμένοι ΕΛΛΗΝΕΣ προσπαθούν να κάνουν κάτι.
Απλά σηκωθείτε από τους καναπέδες σας και δείτε ο καθένας ξεχωριστά τι και πως μπορεί να βοηθήσει!

Πατώντας πάνω στο όνομα της κάθε περιοχής σας μεταφέρει στο Facebook στην σελίδα της εκεί διαμαρτυρίας! 


ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του Σημίτη 03/03/20011

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ!!!!!!! ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011